Σχετικά με εμάς

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών Μικρών Ανεμογεννητριών συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, προγραμματιστών, ερευνητών, πολιτικών και ατόμων με ενθουσιασμό που μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να αξιοποιήσουν τη δύναμη της αιολικής ενέργειας για ένα καθαρότερο, πιο πράσινο μέλλον. Με επίκεντρο την προώθηση μικρών ανεμογεννητριών, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κοινότητες, επιχειρήσεις και άτομα να παράγουν τη δική τους ανανεώσιμη ενέργεια και να συμβάλουμε στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Αυτό που κάνουμε

Συνηγορία και προβολή: Υποστηρίζουμε υποστηρικτικές πολιτικές και κίνητρα για την ενθάρρυνση της ευρείας υιοθέτησης μικρών ανεμογεννητριών στην Ελλάδα. Μέσω προγραμμάτων προβολής και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, ευαισθητοποιούμε σχετικά με τα οφέλη της αιολικής ενέργειας και παρέχουμε πόρους για να βοηθήσουμε άτομα και οργανισμούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δικτύωση και Συνεργασία: Διευκολύνουμε ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου, ενισχύοντας συνεργασίες που οδηγούν την καινοτομία και επιταχύνουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας μικρών ανεμογεννητριών. Συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς, δημιουργούμε μια πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσεων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Έρευνα και Ανάπτυξη: Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύουν στην προώθηση της απόδοσης, της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των μικρών ανεμογεννητριών. Επενδύοντας στην καινοτομία, επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε τις τεχνικές προκλήσεις και να βελτιώσουμε τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των λύσεων αιολικής ενέργειας, καθιστώντας τις πιο προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό.